تبلیغات
ئامانج - عیدتان مبارک

عیدتان مبارک

آپلود عکس

نه وروزانه یک  بو کوردان

--------------------------

روژ له ئاسوی سوور شه وق  ئه داته وه

ده لی  ئه مسالیش  نه وروز  هاتوه

سروشت  سه رپاکی جوانی  ئه نوینی

وه ک  بووکی  رازاو  خوی  ئه خه ملینی

ده شت  و کویستان و لووتکه ی  به رزی کیو

بزه ی  به هاریان  که وتوته  سه ر لیو

به فری  تواوه ی   سه ر  شاخی  ته مبار

ئه بی  به فرمیسک چور چور  دیته  خوار

هاژه ی  شه تاوی  بن  کویستانی  به رز

گابه رد  ئه تلینی  که ژ  دینیته  له رز

کیژی دارستان  له  شاخی  چه ما

به موسیقای ئاو؛ دینه وه  سه ما

باخ  و  ره زی  شاخ  یان  میرگ و چیمه ن

خشلی رازاوی  بژوینی  دیمه ن

سه وزایی  ده شت و  زنجیره ی  کویستان

تاریف  ناکری  جوانی کوردستان

که وی دلداری  ئازادی  و جوانی

ده روونی  که یلی  سوزی  گورانی

به ری حه سره تی  دل  ئه کاته وه

بانگی  په راوپه ر   ده نگ  ئه داته وه

له سه ر  قه ندیل و شاهو و  نه که روز

ئه لی  گه لی کورد  نه وروزتان  پیروز

شاعیری پایه به رزو  دوسی  ئازیزم کاک ره حیم لوقمانی  برچسب ها: جویبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار،
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 28 اسفند 1392 ] [ 03:11 ق.ظ ] [ ئــــامـــانج ]