تبلیغات
ئامانج - نامـــو ( بیگانه )

نامـــو ( بیگانه )

 انسان موجود بس عجیبی است که با واژه ای دروغ میتواند از خود بت بسازد وبا گفتن واژه ایی راست از احساسش تبدیل به دیوشود!!!

          آپلود عکس

ده لیم ئه م  شاره  جی  بیلم  سه فه ر  که م

بروم و خوم له دنیا ده ر به ده ر که م

به هاواری دل و بارانی  دیده م

له ده ردی خوم  هه موو عاله م خه به ر که م

له ده ستی یاری دلره ق شه رته  ئیتر

بروم ته رکی کچی  ئومولبه شه ر  که م

ره فیقانم  گه لی  په یمان  شکینن

بلا  راکه م  له  دیتنیان  حه زه ر  که م

هه لوی  شاخم  که وی  دیلی  قه فه ز  نیم

بروم و  روو  له  کیوان  و که مه ر  که م

گولی  نا پشـــکوی له م  شوره کاته

له  وه رزی  وشک  وقاقر   چون  سه مه ر  که م

جه فا  ته نگی  وه ها لی  هه لچنیوم

ده بی  هه ر  بو  وه فا  شین  وچه مه ر  که م

هه موو نامون  ومن  تاک وغه ریبم

نه ماوه ئاشنا  بو  کوی  نه زه ر  که م

شه واره م  بی  نه بینم  روژی  روونا ک

ئه گه ر  به م  شاره دا  ئیتر  گوزه ر  که م

ولاتی  مه رگه  ئیره  گوری  عه شقه

بروم چاکه و له خوم  ده فعی  خه ته ر که م

 

(جه لال مه له کشا)

 برگردان شعر به فارسی در ادامه مطلب

گویم این شهر را رها کنم و سفر کنم
روم و خود را دربدر دنیا کنم
با فریادهای قلب و باران دیده ام
از دردم تمام دنیا را آگاه کنم
از دست یار سنگدل شرط باشددیگر
بروم و ترک دختر ام البشر کنم
عزیزانم خیلی پیمان شکستند
بزارید فرار کنم و از دیدنشان حزر کنم
اگر این شهر برایم تبدیل به بهشت بشه
لگدش میزنم  و عزم  جهنم میکنم
عقاب بلندیهایم و کبک زندانی قفس نیستم
روم و رو به کوه و بلندیها کنم
گل باز نشده این شورزارم
در قصل خشک و بی آبی چگونه ثمر دهم
جفا آنگونه  زندگیم را تنگ وتاریک کرده است
باید برای وفا همیشه گریه و زاری کنم
همه  بیگانه  و من تنها و غریبم
آشنایی نمانده دیگر با چه امیدی جایی را نگاه کنم
کور شوم و دیگر نبینم روشنایی روز را
اگر به این شهر دگر بار گذر کنم
اینجا شهر مرگ و  گور عشق است
پا برکشم نیکوتر است تا از خود دفع خطر کنم
باز باید مثل همیشه این نکته را یادآور شد برگردان شعر از گویشی به گویش دیگر حلاوت و شیرینی شعر را از بین میبرد اما بخاطر اینکه دوستانی که با زبان کوردی آشنایی ندارند ؛تحت الفظی شعر را معنی کردم تا منظور شاعر را( تا جایی که بنده قدرت و بضاعت این کار را داشته) برای غیر کوردزبانها آشکار سازم.

ادامه مطلب
[ سه شنبه 14 بهمن 1393 ] [ 12:58 ق.ظ ] [ ئــــامـــانج ]