تبلیغات
ئامانج - انسان ؛ مغز و ...

انسان ؛ مغز و ...

قدرت تفکر در دائره کائنات هستی انسان را از دیگر موجودات متمایز ساخته واین انسان موجودیست که می تواند بیندیشد و تارنمایی از آینده کارهایش را متصور شود. زبانی که قدرت تکلم دارد و می تواند ابراز اندیشه نماید و تراوشات مغزی را به صوت معنا دار با جملات برای دیگران بازگویی نماید ودربطن این رازورموز ساختاری ؛ قلبی را در نهانخانه وجود دارا می باشد که خود مقوله ایی از بی نهایتست؛ با این قطعه از موتور ماشین درون؛ می تواند عشق بورزد و دوست بدارد؛ می تواند کینه بدوزد و دوست نداشته باشد؛ می تواند دردهای پنهان را احساس کند و همینطور میتواندهای بی نهایتی در این لخته گوشت خونین مستتر می باشد و دیگر اعضای وجود هم هر یک در جای خود از پیچیدگیهای شگرف عالم هستیست که در کل این پروسه از راس وجودی انسان نیرو می گیرد که آنهم مغزانسان است که با سالم استفاده کردن از آن میتواند دست به کارهای بزرگ وشگرف بزند؛ پس تا آنجا که ممکنست باید این مولد نیرورا با آزاد اندیشی باز نگه داریم  تا برای خود و دیگران منشاء خوبیها ؛ دوست داشتن ها و محبتها باشیم.


                            AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 27 تیر 1392 ] [ 02:53 ق.ظ ] [ ئــــامـــانج ]